Az OPEN SKIES – NYITOTT ÉGBOLT program

Az OPEN SKIES program előzményei

1955 júniusában, a genovai négyhatalmi csúcstalálkozón Eisenhower amerikai elnök indítványozta, hogy a két szuperhatalom az USA és a Szovjetunió kölcsönös ellenőrző repüléseket hajtson végre egymás területe fölött, megakadályozva ezzel egy esetleges véletlenszerű atomtámadást. Az indítványt a szovjet delegáció elutasította, a hidegháborús légkörben a fegyverkezési verseny ugyanis éppen az elzárkózást, a fegyverrendszerek rejtett fejlesztését és alkalmazását kívánta meg.

A kérdés egészen 1989-ig nem is került újra napirendre, ekkor azonban a fokozatos enyhülés hatására lehetőség nyílott az alapgondolat felelevenítésére. A kanadai Ottawaban 1990. február 12. és 28. között zajló konferencián a NATO és a VSZ között megállapodás született a Nyitott Égbolt Szerződés (Treaty on Open Skies) létrehozásáról, melynek két letéteményese Magyarország és Kanada lett. A Szovjetunió felbomlása felgyorsította a tárgyalási folyamatokat, aminek eredményeképpen 1992. januárjában, Bécsben véglegesítették a Szerződés szövegét, majd pedig 1992 március 24.-én Helsinkiben 25 ország képviselői aláírták azt. A Magyar Országgyűlés 1993. április 9.-én ratifikálta a Nyitott Égbolt Szerződést. A programban résztvevő tagállamok hosszú ratifikációs folyamatai miatt a Szerződés azonban csak 2002. január 1.-én lépett életbe, amelyhez, azóta további hét ország jelezte csatlakozási szándékát. A Szerződés aláírása és hatálybalépése között eltelt tíz év alatt a Szerződés egyes pontjai már hatályba léptek, ezen időszak alatt a Magyar Köztársaság 21 gyakorlórepülést fogadott, és 22 gyakorlórepülést hajtott végre.

A Nyitott Égbolt Szerződés kidolgozásával és ratifikálásával párhuzamosan Románia és Magyarország közös megállapodást dolgozott ki a két ország közötti fegyverzetellenőrzési feladatok végrehajtására, amely példaértékűnek bizonyult más országok számára is. A román felvetésre meginduló kétoldalú tárgyalások eredményeképpen 1991. május 11.-én Budapesten aláírásra került a Nyitott Égbolt Megállapodás, melyet 1991 szeptember 2.-án ratifikált a Magyar Országgyűlés (A határozat szövege).

 

Az OPEN SKIES program célkitűzései és azok gyakorlati végrehajtása

A Nyitott Égbolt légi megfigyelési rendszert a nyitottság, a bizalom- és a biztonság erősítése érdekében, illetve a fegyverzetkorlátozási megállapodások végrehajtásának ellenőrzése céljából hozták létre. A megfigyelő repülések lehetőséget teremtenek a programban résztvevő országok számára egymás katonai és polgári infrastruktúrájának megismerésére, a földi ellenőrzések kiegészítésére, hatékony katasztrófavédelmi együttműködés kidolgozására.

Az aláírók állást foglaltak abban, hogy légtereik kölcsönös megnyitásával lehetővé teszik területük, katonai létesítményeik és tevékenységeik légi megfigyelését, ellenőrzését. A Nyitott Égbolt Szerződés tagállamai jogosultak a Szerződés által meghatározott aktív és passzív kvóták alapján meghatározott mennyiségű, távolságú és időtartamú megfigyelő repülések végrehajtására.

A Szerződés területi hatálya a ratifikáló államok teljes területére, a kanadai Vancouvertől az oroszországi Vlagyivosztokig terjed ki.

A Szerződés és a Megállapodás rendelkezései alapján évente négy megfigyelő repülést fogad minden tagállam és ugyanennyit is hajt végre más országok területén.

 

A Magyar Köztársaság részvétele az OPEN SKIES programban

A programban a magyar részvételt a Nyitott Égbolt Szerződés és a magyar-román Nyitott Égbolt Megállapodás szabályozza.

A megfigyelő repülések operatív irányítását a HM Fegyverzetellenőrzési Hivatal végzi. A gyakorlati felkészülést és végrehajtást a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Hadműveleti Központ koordinálja a Nyitott Égbolt Operatív Bizottság döntései alapján. A feladatok végrehajtását az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred kijelölt állománya végzi az erre a célra speciálisan átalakított An-26-os repülőgéppel. A Magyar Köztársaság területén végrehajtandó feladatok helyszínéül az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőbázist jelölték ki, a Budapest Ferihegyi repülőtér pedig tartalék bázis funkciót lát el.

Az Open Skies program a Megállapodás életbelépése (1992. február 27.) után gyakorló és bemutató repülésekkel vette kezdetét. Ezt követően már konkrét megfigyelő repülésekre került sor, amelyek során magyar részről 29 bevetést hajtottak végre Románia felett, míg román részről 26 ellenőrző repülést teljesítettek hazánk felett. Magyar részről a románokkal közösen Bosznia-Hercegovinában végrehajtott bemutató repülésekkel együtt a Nyitott Égbolt Szerződés és a Nyitott Égbolt Megállapodás keretében 2003. március 19.-én a 100. sikeres feladatot teljesítették

Az Open Skies program során a magyar szakemberek nagy tapasztalatra tettek szert a légi úton történő fegyverzetellenőrzés területén és széles körű nemzetközi elismerést arattak példaértékű munkájukkal. A magyar-román együttműködés nagyban hozzájárult a térség stabilizálásához, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítéséhez, a kölcsönös bizalom erősítéséhez, valamint példaként szolgál más nemzetek számára.

 

A jubileumi OPEN SKIES repülés

A jubileumi feladat végrehajtására a HM Kommunikációs Főosztály meghívta a sajtó munkatársait is. A repülőtérre való belépést követően Jóna András és Sípos mérnök ezredes urak valamint a román gép parancsnoka tartottak sajtótájékoztatót az Open Skies program lényegéről és a tervezett 100. repülés részleteiről. E szerint 2003. március 19-én, szerdán a Liviu Grigorescu ezredes által vezetett román megfigyelő csoport két órás ellenőrző repülést fog végrehajtani a Magyar Köztársaság területe fölött.

Az előzetes terveknek megfelelően rövid földi felkészítést követően 10.40-kor startolt el az An-30-as. A Gheorghe Bancilescu nevét viselő, Otopeni-ben települő szállítórepülő alakulat repülőgépe a Dunántúl felett hajtotta végre felderítő, légifényképező feladatát, melynek során 26 fordulópontból álló 760 kilométeres útvonalat repült végig 3600 méter magasságban. A bevetés alatt OMERA-33-as ikerkamerákkal készített felvételeket a kijelölt objektumokról.

A sikeres feladat végrehajtás után landoló repülőgép kameráiból kivett fotónyersanyagot előhívás után közösen értékelték a két ország szakemberei.

Abra-2.jpg (31086 bytes)

 

Az OPEN SKIES programban részt vevő Antonov An-30 CLANK típusú repülőgép ismertetése (Fotó és szöveg: Butsi István)

An-30-asok a Román Légierőnél (Szöveg: Butsi István)

 

Képek

Fotó és szöveg: Temesvári Péter 2003 ©